Reklama
 
Blog | Ludmila Sedláková

Co je vakcinační detoxikace

 

K napsání tohoto článku mě přiměl fakt, že ke mně do poradny přichází stále více dětí, které jsou poškozeny očkováním a jejichž rodiče zoufale hledají pomoc, kterou klasická medicína nenabízí. (Většinou ani nepřiznává, že by se jednalo o souvislost s očkováním a tak rodiče, kteří se stále domnívají, že očkování je pomocí pro jejich děti, nemohou de facto nic dělat).

Čím „modernější“ vakcíny, tím více klientů mám nejen já, ale nakonec i farmaceutické firmy, které produkují tlumící léky na ADHD, kortikoidy na ekzémy, antiepileptika, inzulíny…..atd. Ano, následkem vakcinace může dojít i k tak závažným poškozením dětí, na která jsou právě tyto léky používané. Autismus, epilepsie, postvakcinační encefalopatie, zastavení vývoje, ADHD ( hyperkinetický syndrom), diabetes, atopický ekzem, astma, SIDS…

Reklama

 

 

 

 

 

 

Problém je v tom, že potlačující léčba nedokáže dětem navrátit poškozené zdraví, ale v lepším případě je udrží ve stavu zdánlivě se nezhoršujícím. Ani to není objektivní pravda, protože dlouhodobé podávání potlačujících léků, tedy takových, které pouze odstraňují symptomy nemoci, bez toho, aniž by se odstranila příčina, vede pouze k prohlubování patologie dítěte do hlubších vrstev a do budoucna k horším nemocem.

Nedávno zesnulý holandský lékař Tinus Smits zasvětil svůj profesní život homeopatii a léčbě dětí, které onemocněly po očkování. Zde se nejedná o homeopatii, kdy se podobné léčí podobným, ale spíše izopatii, kde se stejné léčí stejným. O co tedy jde?

Dítěti se podává homeopaticky naředěná vakcína ( zdůrazňuji, že tato „vakcína“ neobsahuje ani stopu toxických látek, které vakcíny obsahují, nese pouze informaci). Podává se dle určitého pravidla ve čtyřech ředěních. Při podání těchto „náprav“ musím vždy velmi pečlivě spolupracovat s rodiči, protože děti mají různé reakce, od slabých po silné….Reakce znamenají, že se životní síla vrací do původního stavu, jako před poškozením. Příslušné ředění se podává standardně dvakrát, nicméně v případě reakcí se opakuje, dokud je třeba. Rodiče vždy upozorňuji na to, že reakce jsou tím silnější, čím větší je poškození. U dětí s postvakcinační encefalopatií mohou přijít vysoké horečky, u autistů výrazný neklid, u atopiků jsou obvyklé kožní reakce, po poškození následkem BCG vakcíny mohou zduřet uzliny…..Nicméně toto vše je známka uzdravování.

Osobně považuji vakcinaci za výrazný a nepřirozený zásah do imunitního systému dítěte. Bohužel, nemusí být výhrou fakt, kdy maminka nezaznamená po očkování žádné reakce a vše proběhne tzv. v klidu. Ani zde nevíme, zda očkování neovlivní do budoucna zdravotní stav našeho dítěte. Proto detoxikaci považuji obecně za prospěšnou. Dokonce i u dospělých. Anglický homeopat Peter Chappel vyvinul tzv. PC lék, který je také zaměřen na detoxikaci. Ten je vhodný v případě, že se nejsme schopni dopátrat, jakými vakcínami jsme vlastně byli naočkováni. Osobně preferuji Smitsovu metodu.

Dle očkovacího kalendáře podávám vakcíny většinou chronologicky pozpátku až k TBC ( BCG vakcína), která nám byla podána většinou jako první. Detoxikace jedné vakcíny trvá přibližně měsíc.

Na závěr dítě obvykle dostane ještě indikovaný homeopatický lék.

V mé praxi jsem viděla už pár „zázraků“ a jsem velmi vděčná dr. Smitsovi, že tuto metodu rozvinul.

Rodiče bohužel z neznalosti a v dobré víře často volí opačný postup. Dítě, které po očkování např. zůstane hypotonické a zastaví se mu mentální vývoj „trénují“ Vojtovou metodou, jedou do rehabilitačních lázní, absolvují hyperbarické komory…Toto vše je samozřejmě účelné, ale teprve tehdy, odstraní-li se základní příčina a to jinak, než detoxikací nelze.

Čím dřív se s detoxikací začne, tím lépe. Krom konkrétních potíží, které jsou zjevné a kvůli kterým ke mně rodiče přicházejí, se po detoxikaci do budoucna sníží i nemocnost dítěte a zvýší jeho imunita.

Je samozřejmé, že během detoxikace doporučuji příjem Omega kyselin, chlorelly, vitamínu C. Omezujeme sladkosti a chemicky zpracované potraviny.

Homeopaticky napotencované vakcíny jsou k dostání v Anglii, Rakousku, Holandsku a jsou vyráběny v prestižních lékárnách. Jedná se o velice kvalitní preparáty. Tedy žádné šarlatánské zdroje.

Další variantou, jak zabránit poškození, alespoň z větší části, je podání napotencovaných vakcín před samotným očkováním. Toto je jistě také možnost, nicméně těžké kovy, které se nám usídlí v mozkových buňkách, touto metodou nezlikvidujeme.

Rodičům bych ráda řekla, aby zvážili případná rizika toho, že jejich dítě onemocní na chorobu, proti které je očkováno a toho, zda ho poškodí vakcinace. Většina nemocí, proti kterým se nesmyslně očkuje, neexistuje a nebo je velmi nízká pravděpodobnost onemocnění či je přeceňováno jeho riziko. Medicína si dala přímo diamantovou medaili za to, že vymýtila většinu nemocí, na které se v minulosti umíralo. Nicméně, spíše než medicína, pokles výskytu chorob zapříčinil socioekonomický rozvoj, což se ostatně dá zjistit díky statistikám o výskytu chorob. Vakcíny často nechrání, ale zvyšují pravděpodobnost onemocnění samého, jak dokládá historie.

Vážení rodiče, vím, že ze všeho nejtěžší je nést pocit zodpovědnosti. Nebyli jsme na to zvyklí. Pan doktor byl ten jediný, který rozhodoval a není tomu tak dávno, co jsme si informace o našem zdravotním stavu nosili z oddělení na oddělení v zalepených obálkách. Ani jsme nevěděli, co tam stojí a jak na tom vlastně jsme.

Jak se tedy rozhodnout? Chcete pro své děti to nejlepší! Jste masírováni emočně laděnými reklamami s prázdnými postýlkami, hluchými dětmi….Moje rada zní : „Hledejte si informace, nebuďte pouze těmi, kdo se vezou. Vemte zodpovědnost za zdraví dětí do vlastních rukou, nekrmte je potravinami s „éčky“, zvažujte nutnost očkování a závažnost daných nemocí. Nechte dětský organismus, aby se dokázal sám vypořádat s banálními nemocemi a necpěte do dětí Nurofeny, Coldrexy a Panadoly za každou cenu. Někdy je víc, zůstat doma s dítětem, číst mu pohádky a hladit ho, než ho zrychleně uzdravit díky chemii. Jen tak bude generace našich dětí zdravá. A zdravé dítě překoná nemoc.

Srdečně přeji zdraví Vám i vašim dětem.

Ludmila Sedláková, homeopatka, psychoterapeutka a speciální pedagožka.